คลังสินค้า 
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

มีบริการให้เช่าคลังสินค้าทั้งแบบเช่าเหมาเป็นหลัง 

และแบบแบ่งพื้นที่ให้เช่า โดยใช้แผงเหล็กลวดตาข่ายกั้นแบ่งแยกพื้นที่ให้เช่าภายในคลังสินค้าแต่ละหลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
      1.  พื้นที่เต็มคลังสินค้า มีขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ถึง 2,860 ตารางเมตร
      2.  พื้นที่ย่อยกั้นเป็นสัดส่วน มีขนาดตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ถึง 780 ตารางเมตร
มีบริการเครื่องชั่งสำหรับลูกค้า ขนาด 80 ตัน ซึ่งได้รับการตรวจและรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์