วัตถุประสงค์


บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
 
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าพร้อมทั้งมีท่าเทียบเรือพาณิชย์ขนาด 700ฟุต เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก
 
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้ามากว่า 50ปี นับได้ว่าเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านคลังสินค้าและท่าเรือในการให้บริการ และการสร้างมิตรภาพในการทำธุรกิจกับลูกค้าอย่างจริงใจ ตลอดเวลาด้วยความซื่อสัตย์ตลอดมา
 
นโยบายการเช่าคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ จริงใจ สร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับลูกค้า และเสนอราคาที่ยุติธรรม