สถานที่


บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการคลังสินค้า ท่าเรือขนถ่ายสินค้า มีพื้นที่รวมกว่า 27,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งสำนักงาน :
เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 มีคลังสินค้าจำนวน 16 หลัง มีขนาดแตกต่างกันมีเนื้อที่เริ่มตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ถึง 2,860 ตารางเมตร