ระบบป้องกันน้ำท่วมภายใน

ระบบป้องกันน้ำท่วม มีระบบท่อระบายน้ำหลักขนาดใหญ่ ท่อพักน้ำ จัดสร้างเขื่อนและแลมป์ป้องกันน้ำ และมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ในบริเวณพื้นที่คลังสินค้ากว่า 5 เครื่อง