ประวัติความเป็นมา

 

 
 
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเริ่มจาก
 
               บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด  เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด  ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นใหญ่โดย บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด ที่ได้ก่อตั้งในปี 2504 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเช่าคลังสินค้าผู้อื่นดำเนินการในระยะแรก
 
   
               ในปี 2508 บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด ได้ขยายกิจการ โดยซื้อที่ดินและอาคารคลังสินค้าจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ดินบริเวณแขวงบางปะกอก จำนวน 33 ไร่เศษ พร้อมอาคารคลังสินค้า 16 หลัง และท่าเทียบเรือเดินทะเล แห่งที่ 2 คือ ที่ดินบริเวณเชิงสะพานพุทธ ฝั่งธนบุรี เนื้อที่ 1 ไร่เศษ พร้อมอาคารคลังสินค้า เพื่อดำเนินกิจการคลังสินค้า
   
               ในปี 2509 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง พร้อมอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ในท้องที่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี และยังได้ทำสัญญาให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการท่าเทียบเรือ  กับ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคมในปี 2510
   
               ในปี 2523 บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายคลังสินค้า
 
               ในปี 2537 ได้จัดตั้งบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด และโอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมดให้ดำเนินการแทนโดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่า และเงินปันผลจากการดำเนินงาน
บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) ในเดือน ธันวาคม 2537 และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การด ำเนินกิจการเป็นบริษัทพัฒนาที่ดิน และลงทุนในบริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชน
 
               ในปี 2538 ได้ยกเลิกกิจการร่วมทุนในการบริหารกิจการท่าเทียบเรือ กับ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด และโอนกิจการท่าเทียบเรือให้บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด เป็นผู้ดำเนินการแทน
 
               ในปี 2541 บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท โดยมีบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อขยายกิจการดำเนินงานด้านคลังสินค้า และท่าเทียบเรือพาณิชย์และในปี 2557 บริษัทเค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด จนถึงปัจจุบัน