ระบบรักษาความปลอดภัยคลังสินค้า

ระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบกล้องวงจรปิดรอบบริเวณคลังสินค้าและท่าเรือ และท่าเรือได้รับการรับรองแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ
  

 

การฝึกซ้อมแผนการรรักษาความปลอดภัยท่าเรือ