โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Read More
โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
Read More
โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)
Read More